KULLANILMIŞ MAKİNE İTHALİ

KULLANILMIŞ MAKİNE İTHALİİşletme sahipleri zaman zaman ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmış makine ithaline yönelebilmektedir. Her sene sonu çıkan Resmi Gazetede Ekonomi Bakanlığı bünyesinde yer alan İthalat Genel Müdürlüğü takip eden sene içinde ithal edilebilecek makine liste şartlarını gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P) altında tebliğ çıkararak yayınlamaktadır.

Çıkarılan tebliğde yer alan eklere göre ;

Ek 1 listede yer alan G.T.İ.P’lere haiz makinelerin karşılarında belirtilen birim CİF KG/ USD fiyatlara alındığı takdirde izin belgesi olmaksızın ithalat yapılabilmektedir. Birim fiyat hesaplamasında diğer yurt dışı giderler dahil edilmektedir. Birim fiyatların altında yapılacak ithalatlara izin verilmemektedir.

Ayrıca EK 1 listede yer alıp, yatırım teşvik belgesi kapsamında ithalat edilecek kullanılmış makine ithalatında listede yazan birim CİF KG/USD değeri artık dikkate alınmamaktadır. Böylece yatırım teşvikli olarak kullanılmış makine ithalatı kolaylıkla yapılabilmektedir.

Ek 2 listede yer alan alan G.T.İ.P’lere haiz makinelerin ithalatında ilgili kurumlardan uygunluk yazısı aranmaktadır.

Ek 1 ve ek 2 listede yer almayan makineler için İthalat Genel Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.

DETAY İÇİN LÜTFEN PROJE DANIŞ A.Ş. İLE TEMASA GEÇİNİZ.