Hariçte İşleme Rejimi Nedir ?


  Hariçte İşleme Rejimi, serbest dolaşımdaki eşyanın işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere  geçici olarak ihraç edilmesi, işlem görmüş ürünün tam veya kısmi muafiyetten yararlanarak serbest dolaşıma girmesinin sağlanması, ithal edilen işlem görmüş ürünlerin aynısını veya benzerini üreten  Türkiye'deki üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi kaydıyla ihraç eşyasının satışının teşviki amacıyla oluşturulmuş bir sistemdir. 

  Hariçte İşleme İzin belgesi ; Mamül ve yarı mamüllerin işleme, tamir veya yenilenmesi amacıyla geçici olarak ihraç edilmesi sonrasında işlenmiş olarak ithalatı sırasında KDV ve Gümrük Vergisi Muafiyetinden yararlanılmasıdır.

  Diğer yandan, Geçici ihraç edillen eşyanın 3. dünya ülkelerinde işlenmesini ardından İşlenmiş olarak Gümrük Birliği gümrük bölgesine geri ithal edilmesi faaliyetlerini kapsamaktadır.

  Hariçte İşleme İzin Belgesi ile uygun fiyatlara yurtdışında işlem gören ürünlerinizin, nihai ürün halinde ithalatı sırasında KDV ve Gümrük Muafiyetinden yararlanmak için Proje Danış İle iletişime geçebilirsiniz.

 

- Proje Danış olarak Hariçte İşleme İzin Belgesi başvuru sürecinde, belge alımından kapatılmasına kadar olan süreçte, belge revize başvurularında ve Kapatma dosyası hazırlanması,takibi ve ilgili işlemlerin sonuçlandırılması süreçlerinde yanınızda yer almaktayız.