• 1-ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ (UR-GE DESTEĞİ)


     Şirketlerin uluslararası rekabet güçlerinin geliştirilmesine yönelik şirketler, işbirliği kuruluşları ve Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasıdır.

  Kümelenme anlayışı ve proje yaklaşımı çerçevesinde İşbirliği Kuruluşlarının proje bazlı ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, tanıtım, istihdam, yurt dışı pazarlama veya alım heyeti ve bireysel danışmanlık programlarının birbirine bağlı bir şekilde uygulanabileceği bütünleşik bir destek mekanizması yürütülmesi amaçlanmaktadır.

     UR-GE Projeleri kapsamında - İhtiyaç analizi, - Eğitim hizmeti, - Danışmanlık hizmeti, - Kümenin yurt dışında tanıtımı, faaliyetlerine ilişkin giderler ile söz konusu faaliyetlerin organizasyonuna ilişkin giderler desteklenir.

    - Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği Tebliği 

 • 2-PAZARA GİRİŞ BELGELERİ DESTEĞİ 


     Şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınan yurt dışı pazara giriş belgelerinin belgelendirme işlemleriyle küresel tedarik zincirine daha etkin bir tedarikçi olarak katılımlarını sağlamak için ara malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik gerçekleştirilen harcamaların belirli bir bölümünün Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasıdır.

    - Pazara Giriş Belgeleri Desteği Kararı

 • 3-YURTDIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ


     Amacı, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarının pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin giderlerinin (ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarına kadar araç kiralama giderleri ile konaklama) Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasıdır.

   Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği Tebliği

 • 4-YURT DIŞI BİRİM, MARKA TESCİL, TANITIM DESTEĞİ


   

     Amacı, Türkiye’de sınai ve ticari veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları üyelerinin yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil giderleri ve mal ticareti yapmak amacıyla yurt dışında açılan birimlerle ilişkin kira giderleri ile Türkiye Ticaret Merkezlerine ilişkin giderlerin bir kısmının Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasıdır

   Yurtdışı birim, Marka Tescil, Tanıtım Desteği Tebliği

 • 5-ALICI KREDİSİ DESTEĞİ


     2023 yılı İhracat Stratejisi çerçevesinde, ihracatçılarımızın ve ülkemizin yatırım malı niteliğindeki ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin artırılması amaçlanmıştır. Destekten Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) yararlandırılır.

    Alıcı Kredisi Desteği Kararı

 • 6-YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUARLARA KATILIMLARIN DESTEKLENMESİ

      Katılımcıların yurt dışında gerçekleştirdikleri fuar iştiraklerinin ve organizatörler tarafından yapılan tanıtım harcamalarının desteklenmesi suretiyle, Türk ihraç ürünlerinin dış pazarlarda tanıtılması ve ihracatın artırılmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Katılımcılar tarafından yurt dışı fuar organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen fuar katılımları ve bireysel katılımlar, katılımcının stand alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle desteklenir.

   Yurtdışı Fuar Katılım Desteği Kararı

 • 7-YURTİÇİ FUAR DESTEKLERİ 


     Amacı; Bakanlık tarafından belirlenen sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarların dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacıyla organizatörlerin yapacakları harcamalar ile katılımcıların harcamalarının belirtilen miktar ve oranlar çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasıdır. Desteklerden; Bakanlıkça belirlenen şartları haiz sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarları düzenleyen organizatörler ve katılımcılar yararlandırılır.

    -  Yurtiçi Fuar Desteği Kararı

 • 8-TASARIM DESTEĞİ


     Amacı, Türkiye’de tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen tasarımcı şirketleri/tasarım ofisleri ve işbirliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları, yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderleri ile şirketlerin yurtdışı pazarlara yönelik yüksek katma değerli ürün geliştirmek amacıyla yürütecekleri tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasıdır.

     Tasarım Desteği Kararı

 • 9-TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURT DIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY® DESTEĞİ


     TURQUALITY®,  uluslararası markalaşma potansiyeli olan firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bir marka destek programıdır.

  Bu itibarla, Türk markalarının desteklenerek “Türk Malı” imajının ve Türkiye’nin itibarının güçlendirilmesini hedefleyen 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde Marka/TURQUALITY® Programı kapsamında firmaların;

  • Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka tesciline ilişkin harcamaları,
  • Sertifikasyona ilişkin giderleri,
  • Moda/Endüstriyel ürün tasarımcısı/Şef/Aşçı istihdamına ilişkin giderleri,
  • Tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri,
  • Yurtdışı birimlere ilişkin giderleri,
  • Danışmanlık (Yönetim, tasarım, hukuk, bilişim) giderleri,desteklenmektedir.

    -  Markalaşma ve TURQUALITY Desteği Kararı

 • 10-TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARI


       Ülkemiz tarımsal ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin artırılması amaçlanmaktadır. Bakanlıkça belirlenen bazı tarımsal ürünlerin ihracatında belirtilen ihracat iade miktarları, azami ve miktar barajları dikkate alınarak, ihracat iadesi yardımı sağlanır.

  Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları