36 yıllık deneyimimiz, 36 yıllık bilgi birikimimiz ve farklı sektörlerdeki uygulamalarımızla kazandığımız sektörel hakimiyetimiz sayesinde danışmanlık hizmeti verdiğimiz firmalarımıza

  • Şirketiniz için uygun teşviklerin ve desteklerin belirlenmesine
  • Faydanızı en üst seviyeye ulaştırmak için şirketiniz yapısına uygun olacak öneriler geliştirilmesine
  • Başvuru sürecinin şeffaf bir şekilde yürütülmesine
  • Şirketinize maksimum kazanç sağlayacak şekilde teşvik unsurlarının uygulanmasına dair çok yönlü hizmet vermekteyiz.
Fizibilite ve Karar Destek Hizmetleri
Teşvik Uygulamaları Danışmanlık Hizmetleri
Teşvik Başvuru ve Revizyonları Hizmetleri
Destek Unsurları Uygulanması Süreci Danışmanlık Hizmetleri

Teşvik ekibi olarak, mevcut mevzuat ve uygulama esasları çerçevesinde şirketlerin yatırım planlarının oluşturması süreçlerinde teşvik unsurlarına göre farklı alternatiflerin sunulması ve değerlendirilmesi ardından yapılandırılması; mevcut yatırım kararlarının ise teşvik sistemine uygunluk kontrolünün yapılması ile yatırım teşvik uygulama sürecinin yatırım başından sonuna kadar sürdürülmesi hizmetlerini sunmaktayız.

Yeni yatırım teşvik sistemi hakkında 31 Mayıs 2018 tarihli 30437 sayılı tebliğ

31 Mayıs 2018 tarihli 30437 sayılı resmi gazetede yatırım teşvik belgesi işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin tebliğ yayınlanmıştır.

2 Temmuz itibariyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen elektronik ortamda yatırım teşvik belgesi başvurularında yatırımcı adına yetkilendirilecek kullanıcılara ve yetkilendirme belgelerine ilişkin esaslar belirtilmiştir. Buna göre yatırım teşvik belgesi başvuruları elektronik ortamda ve elektrnoik sertifika aracılığıyla gerçekleştirilecektir. 02.07.2018 tarihinden önce düzenlenmiş yatırım teşvik belgelerinde uygulama eski sisteme göre devam edecektir.